ชื่นชม “นีโน่” สอบได้ผู้พิพ ากษาคนแรกของวงการบันเทิง

ชื่นชม “นีโน่” สอบได้ผู้พิพ ากษาคนแรกของวงการบันเทิง

หลายท่านเห็นว่าคุณนีโน่ เมทนี บุรณศิริ สวมใส่ชุดข้าราชการ ทำให้หลายคนสอบถามกันว่าพี่นีโน่

เป็นข้าราชการสังกั  ดอะไร คำตอบคือ พี่นีโน่ ได้รับเ กี ยรติเป็นผู้พิพ ากษ าสมทบ

“ถ้าข้อมูลไม่ผิด ผมเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้ ผมดีใจมาก เป็นเกียรติประวั ติของตัวผมเอง

ต่อวงศ์ตระกูลและวงการบันเทิง เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบ แต่สอบไม่ผ่านครับ”

นีโน่ เล่าอย่ างภาคภูมิ ยังเล่าอีกว่าตอนที่สอบย ากมากครับ เพราะว่าจะต้องสอบหลายขั้นตอนมาก

จากคณะก ร ร มการหลายชุด ซึ่งในตอนแรกนั้นตนก็เกือบจะไม่ผ่าน เพราะว่า ก ร ร มการจะเห็นว่า

เราเป็นคนบันเทิงก ลั วจะทำให้ภาพความน่าเ ชื่ อถือลดน้อยลง แต่ผมก็ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

เ ย า วช นและครอบครัว ความเป็นดาราน่าจะช่วยได้เยอะกว่าเพราะทุกคนรู้จัก ชาวบ้านจะเ ชื่ อมั่นเราในระดั บหนึ่งแล้ว

เมื่อผมให้เ ห ตุผลแบบนี้ไป สุดท้ายก็สอบได้ ดีใจมากครับเพราะว่าปีนี้สอบประมาณห้าร้อยคน

แต่จะได้ไม่กี่คน และผมเองถ้าข้อมูลไม่ผิด จะเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้

ซึ่งดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติของตัวผมเอง ต่อวงศ์ตระกูล และวงการบันเทิง

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบแต่สอบไม่ผ่านครับความจริงก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานให้กับศ าลคือ

เป็นผู้ประนีประนอมอยู่แล้ว ทำมาได้ประมาณสองปี แต่ตำแหน่งนี้คือเป็นการแต่งตั้ง ไม่ใช่ต้องสอบแบบนี้

สำหรับหน้าที่ของผู้พิพ ากษ าสมทบของศ าลแผนกคดีเ ย า วช นและครอบครัว จะเป็นข้าร าชการ

ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับข้าร าชการซีเก้าแต่ไม่มีให้แต่ละเดือน เวลาพิจารณาคดีจะขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดี

พร้อมกับผู้พิพ ากษ าเฉพาะคดีเ ย าว ช น และครอบครัวเท่านั้นจากนั้น จะมีการพิจารณาโดยคณะก ร ร มการอีกครั้ง

หากผลงานดี และเรามีความประสงค์ที่อย ากจะทำงานต่อคณะก ร ร มการก็พิจารณาให้ต่อ

แต่ถ้าไม่มีผลงานคณะก ร ร มการก็จะไม่ให้ต่อ แม้ว่าบุคคลผู้นั้นอย ากจะทำงานต่อก็ตาม

และเมื่อมีโอกาสได้ทำงานต่อ ก็จะต้องมีการเข้าไปอบรมอีกครั้งเพื่อให้รู้เท่าทันกฎหมายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *