“น้องเอก” ไร้พ่อแม่ เหลือตัวคนเดียวแต่ไม่ยอมแพ้จะส่งตัวเองเรียนให้จบ

“น้องเอก” ไร้พ่อแม่ เหลือตัวคนเดียวแต่ไม่ยอมแพ้จะส่งตัวเองเรียนให้จบ

อีกหนึ่งเย าวช นหั วใจแ ก ร่ ง อย่ างน้อง”เอก” ด้วยความที่เขานั้นใช้ชีวิ ต อยู่เพียงคนเดียว

ทำให้มีคนในละแ ว กใกล้เคียงประส านหน่วยเกี่ยวข้องและเข้าไปพูดคุย พบว่า น้องเอก

ต้องหาทุนส่งตัวเองเรียนหนังสือ โดยการรี ดผ้าตัวละไม่กี่ตัง เพื่อมาใช้ในชีวิ ต

ประจำวัน พ่อแม่ของน้องนั้นจากไปนานแล้ว อีกทั้งยังไม่มีสมบั ติใดๆเหลือไว้ให้ บ้าน

ที่เขาอาศัย เป็นการเช่ าเพื่อจะได้มีที่นอนไปวันๆ ต้องหาทุกช่องทางเพื่อจะได้อยู่

ร อ ดซึ่งน้องจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนรับทำหลายอย่ าง ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถ จำหน่าย

ของออนไลน์ หรือหากใครที่อย ากให้น้องไปทำอะไร เขาพร้อมทำอย่ างเต็มที่ จากการ

บอกเล่าของชาวบ้านแถวนั้น ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเป็นคนดี แต่กลับไม่มี

พ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก แถมยังทำงาน ทุกวันไม่มีเวลาได้พัก น้องเป็นคนขยันเอามากๆ

ทำให้คนในชุมช นต่างก็รักใ ค ร่และเ อ็ นดูนำของจำเป็นมามอบให้ หรือช่วยเหลือเท่าที่

ทำได้กันมากมาย ส่วนเรื่องอาห ารการกินก็จะมีคนเข้ามาแบ่งปันให้อยู่บ่อยครั้ง ช่วงที่

แม่น้องจากไปแรกๆ เจ้าตัวแทบจะไม่มีทุน ต้องไปขอพึ่งพาเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะหัวหน้า

หมู่บ้านก็ได้ให้ยืมนำมาเป็นค่าดูแลแม่อีกด้วย น้องบอกทุกวันนี้เริ่มชินกับการอยู่คนเดียว

ในอนาค ตอย ากเรียนจบให้สูงๆ อย ากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่แล้วก็ตาม

หลังจากมีข่าวออกไป ต่างมีคนเข้าไปดู พร้อมกับช่วยทั้งเรื่องทุนการศึกษาและอาห ารกลางวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น