คฤห าสน์ ‘ย่ าอุไรวรรณ’ แม่สามี ‘ชมพู่ อารย า’ จากเคยอยู่ห้องแถวตอนนี้รวยหมื่นล้าน

คฤห าสน์ ‘ย่ าอุไรวรรณ’ แม่สามี ‘ชมพู่ อารย า’ จากเคยอยู่ห้องแถวตอนนี้รวยหมื่นล้าน

จากพับกล่อง กลายเป็นหมื่นล้าน คฤห าสน์ ‘ ย่ าอุไรวรรณ’ แม่สามี ‘ชมพู่ อารย า’ จากเคยอยู่ห้องแถว

สำหรับคุณแม่อุไรวรรณ หรือพี่อุ ได้รับร า งวัลแม่ดีเด่นแห่งช าติ ประจำปี 2560 สาขาแม่ผู้บำเ พ็ ญประโยชน์ต่อสังคม

ปัจจุบันอายุ 69 ปี มีลูกชาย-ลูกสาว รวม 4 คน เธอบอกว่าภาคภูมิใจกับร างวัลเ กี ยร ติยศนี้มาก

ถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิ ต “ที่ผ่านมา เราทำทั้งหน้าที่ลูก แม่ นายจ้าง และพลเมือง ทำทุกอย่ างไป

โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ชอบปิดทองหลังพระ “ชอบช่วยเหลือคนอื่น เวลาใครเ ดื อ ดร้ อ น

ลำบ าก ถ้าช่วยได้ก็จะทำทันที อย่ างเช่นเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ได้ไปร่วมกับสภาสังคมสงเ ค ร าะห์ฯ

“นำเงินไปร่วมดูแลเด็กในสถานพินิ จ ฯ ซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณพันคน เป็นต้น และที่สำคัญ

ยึดหลักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ “ทำแค่นี้ก็สบายใจ ตอนเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูก

ตอนเป็นเพื่อนก็ทำหน้าที่เพื่อน เมื่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่ เป็นนายจ้างก็ทำหน้าที่นายจ้าง

“เป็นพลเมืองของประเทศช าติก็ทำหน้าพลเมืองที่ดี” พี่อุบอกว่า ในฐานะแม่ที่เลี้ยงลูกถึง 4 คน

และช่วยสามีทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนั้น มีหลักการเลี้ยงลูกคือ ต้องกตัญญู รู้คุณคน

เป็นคนดี มีความซื่อสั ตย์ ขยัน ประหยัด และอดทน สอนให้ทุกคนรู้จัก “หน้าที่” ของตนเอง

“การเลี้ยงลูกในตึกแถว คือ เลี้ยงลูกไปด้วยขายของไปด้วย เช้าแม่จะไปส่งที่โ ร งเรียน

ตกเย็นให้เขานั่งรถเมล์กลับกันเอง” “พอถึงบ้าน เราจะให้เขาช่วยทำงาน หางานง่ายๆ ที่ลูกพอทำได้

เช่น พับกล่อง ฯลฯ พอทำงานเสร็จ ถึงจะให้ไปเล่นกับเพื่อนบ้าน” “จะสอนให้อยู่ในกรอบ

ซึ่งหลักการนี้ทำให้ลูกประ ส บความสำเร็จทุกคน ปัจจุบันลูกสาวคนโตช่วยธุรกิจผลิตห ล อ ดไ ฟฟ้า”

“ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว ลูกสาวคนที่ 2 มีธุรกิจหอพักและบ้านจัดสรร และกำลังสร้างสนามแบดมินตัน”

“ส่วนน็อต ลูกชายคนที่ 3 เ สี ยสละรับช่วงดูแลกิ จการทุกอย่ างแทนพ่อ และโน้ต ลูกชายคนเล็ก ทำธุรกิจเกี่ยวกับสายไ ฟ”

“ไม่เพียงเท่านี้ ยังเลี้ยงดูคนงาน หากใครประพ ฤ ติดีแต่ลำบ าก เช่น มีลูกแต่ส่งเรียนไม่ได้ ก็จะช่วยโดยจ่ายค่าเล่าเรียน”

“ให้จนจบปริญญ าตรี หรือบางคนหากเรียนต่อได้อีกก็ส่งให้เรียนไปเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ก็นับได้หลายร้อยคนแล้ว”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น